Hoe werkt Kwandoo?

Bekijk deze instructievideo's

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vrijetijdsactiviteiten gemeente Beveren

Versie 2017

1. Inschrijven

Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren en een account aan te maken. Als ouder kun je verschillende kinderen aan je account toevoegen.
Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen.

Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan persoonlijk of telefonisch terecht aan het loket van de betrokken diensten.

Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden. Op die manier verwijden we dat er dubbele accounts worden aangemaakt.
Ook als je kinderen aan je account toevoegt, dien je hun rijksregisternummer in te geven.
Je vindt deze op de klever van het ziekenfonds of op de kids-ID (het nummer dat begint met de geboortedatum).
• Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het sportkamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Volzet is volzet.

2. Inschrijven = betalen

De gereserveerde activiteiten (indien betalend) moeten onmiddellijk meteen online betaald worden. Dat kan via verschillende toepassingen.
Wie de browser Internet Explorer gebruikt, kan problemen ondervinden. Gebruik daarom best een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

Wie betaalt met een overschrijving moet dit binnen de 7 dagen doen.

Een inschrijving die niet tijdig betaald wordt, wordt automatisch geschrapt. Op die manier komt er plaats vrij voor andere geïnteresseerden.

Heel wat ziekenfondsen en werkgevers voorzien in een tegemoetkoming voor sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen.
Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vraag je bij hen een formulier en laat je het door de betrokken dienst invullen.

3. Annulatievoorwaarden

Voor activiteiten die de gemeente zelf organiseert is annuleren enkel mogelijk op basis van een doktersattest.
Breng het attest zo snel mogelijk binnen bij de organiserende dienst. Het inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.

Voor activiteiten die worden georganiseerd in samenwerking met Vormingplus, gelden de annuleringsvoorwaarden van Vormingplus vzw. Je vindt deze op www.vormingplusvzw.be.

4. Wijzigingen en afgelastingen

Kleine wijzigingen aan het programma zijn mogelijk. Indien nodig worden wijzigingen schriftelijk of telefonisch meegedeeld aan diegenen die reeds ingeschreven zijn.
Bij gebrek aan belangstelling wordt het sportkamp of activiteit afgelast. In dat geval wordt de deelnameprijs terugbetaald.

5. Korting vrijetijdspas

Heb je een beperkt inkomen, dan kan je een vrijetijdspas aanvragen. Hiervoor moet je ofwel recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ofwel cliënt zijn bij het OCMW.
Met deze vrijetijdspas krijg je zelf of je kinderen 80 % korting op de deelnameprijs van de gemeentelijke activiteiten.

Om privacyredenen is het onmogelijk om online te controleren wie wel of geen vrijetijdspas heeft. Daarom vragen we aan de houders van een vrijetijdspas om steeds, daarom vragen in te schrijven aan de balies van de organiserende dienst of bij het Sociaal Huis.
Op vertoon van je vrijetijdspas, kan je dan meteen inschrijven aan het voordeeltarief. Dat kan via overschrijving of met bancontact.

6. Ongeval en verzekering

Voor alle sportactiviteiten en alle activiteiten in het kader van Vakantietoppers zijn de deelnemers verzekerd tegen ongevallen via een algemene verzekeringspolis bij ISB / ETHIAS.

Bij dringende kwetsuren gaan de begeleiders - eventueel na telefonische consultatie van de ouders - rechtstreeks met de gekwetste naar de dokter of het ziekenhuis.
Indien nodig wordt een ziekenwagen ingeschakeld. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.

7. Fiscaal attest

Voor kinderen jonger dan 12 jaar krijg je een fiscaal attest.
Kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar kan je in je belastingen inbrengen.
Ten laatste voor 15 april krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang.
Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld.
Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

8. Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.

Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt.
Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd.
Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

9. Goede afspraken maken goede vrienden
-
Respecteer de uren van de lessenreeksen, sportkampen of activiteiten
-
Bij uitstappen vertrekken we graag stipt, gelieve 10 minuten eerder aanwezig te zijn.
-
Mag je kind na de activiteit alleen naar huis, geef dan vooraf toestemming aan de begeleiders, animatoren of verantwoordelijken.
-
Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of activiteit heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.

Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top